Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dla kandydatów do pracy w spółce Consdata S.A. z siedzibą w Poznaniu:

   1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krysiewicza 9/14, 61-825 Poznań (dalej „Consdata”, „Administrator”).

   2. Możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Twoja oferta pracy w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

   4. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę - dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji na inne stanowiska u Administratora przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody;

   5. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów wysyłania informacji handlowych, w tym materiałów edukacyjnych, technicznych z branży informatycznej - dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie poniższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji: imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   1. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne i nie jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

   2. Consdata jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z nami (tj. np. firmom informatycznym, partnerom biznesowym, firmie księgowej lub rekrutacyjnej), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.

   3. Jesteś uprawniona/y do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu takiego wycofania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie oświadczenia przesłanego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 i 2.

   4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

   5. Możesz skorzystać z powyższych uprawnień przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 2. Cofniecie Twojej zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wyłącza Ciebie z dalszego udziału w procesie rekrutacji.

   6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza Twoje prawa.

 

Rekrutujemy na stanowiska

Telefon

+48 61 41 51 000

E-mail

rekrutacja@consdata.pl

Adres

Consdata S.A.
K9Office, ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
POLAND

NIP

782-22-61-960

REGON

634422180