Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consdata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krysiewicza 9/14, 61-825 Poznań.
 2. Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana oferta pracy w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Jeżeli Pani/Pan wyraził/a dodatkową zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych - dla celów przyszłych rekrutacji – dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji na inne stanowiska u Administratora  przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody;
 5. Jeżeli Pani/Pan wyraził/a dodatkową zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów wysyłania informacji handlowych, w tym materiałów edukacyjnych, technicznych z branży informatycznej - dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Podanie poniższych danych jest dobrowolne, ale  konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji :

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne i nie jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 1. Consdata Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z Consdata Sp. z o.o. (tj. np. firmom informatycznym, partnerom biznesowym, firmie księgowej lub rekrutacyjnej), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Jest Pani/Pan uprawniona/y do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu takiego wycofania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie oświadczenia przesłanego Administratorowi z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 4. Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 2. Cofniecie Pani/Pana zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych wyłącza Pani/Pana dalszy udział w procesie rekrutacji. 
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.

Telefon

+48 61 41 51 000

E-mail

rekrutacja@consdata.pl

Adres

Consdata Sp. z o.o.
K9Office, ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
POLAND

NIP

782-22-61-960

REGON

634422180